Przejdź do treści

Konferencja reumatologiczna od Termedii
- nowe trendy w dziedzinie reumatologii

Medycyna nieprzerwanie się rozwija, dlatego powinnością każdego specjalisty jest systematyczne uzupełnianie swojej wiedzy na temat dziedziny, w której się specjalizuje. Idealnym pomysłem jest branie udziału w konferencjach, na których wielu lekarzy dzieli się swoimi spostrzeżeniami i przedstawiana jest aktualna wiedza. Ciekawym wydarzeniem z zakresu reumatologii jest internetowa konferencja reumatologiczna od Termedii. Kiedy się odbywa i jakie sprawy będą na niej poruszane?

Aktualna wiedza w dziedzinie reumatologii

Konferencja reumatologiczna „XI Konferencja Trendy w Reumatologii na przełomie 2019/2020” była pierwotnie planowana w dniach 26-27.03.2020 roku. Jednakże wybuch pandemii koronawirusa zniweczył owe plany, przez co konieczne było przeniesienie wydarzenia na inny termin. Odbędzie się ono 1-3 września 2020 roku. Z uwagi na ryzyko, komfort oraz bezpieczeństwo uczestników, organizatorzy postanowili przeprowadzić tę konferencję na platformie internetowej. Dla wygody odbędzie się ona w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Organizowana przez Termedię internetowa konferencja reumatologiczna nie tylko daje możliwość posłuchania ciekawych wypowiedzi, ale też otrzymania elektronicznej książki pod tytułem „Reumatologia 2019/2020 – nowe trendy”, która jest wydawana cyklicznie co dwa lata. Znajduje się w niej wiele wpisów różnych autorów skupiających się na najnowszych odkryciach i dokonaniach z zakresu reumatologii. Chodzi między innymi o informacje na temat wczesnego zapalenia stawów, leczenia biologicznego reumatoidalnego zapalenia stawów, stosowania leków celowanych syntetycznych w reumatoidalnym zapaleniu stawów, postaci osiowej spondyloartropatii zapalnych, łuszczycowego zapalenia stawów, tocznia rumieniowatego układowego, leczenia osteoporozy i dny moczanowej.

Omawiana konferencja reumatologiczna od Termedii jest certyfikowanym wydarzeniem, które spełnia kryteria INFARMY. Kierownictwem naukowym zajmuje się prof. dr hab. Piotr Wiland, kierownik kliniki Oddziału Klinicznego Reumatologicznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.

O czym będzie można posłuchać na konferencji

Jakie zagadnienia zostaną poruszone w ramach internetowej konferencji reumatologicznej? Uczestnik może wziąć udział w panelach traktujących o wczesnym zapaleniu stawów, 50 nowościach w leczeniu RZS, młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów, układowych chorobach tkanki łącznej i wnioskach historycznych w odniesieniu do epidemii oraz szczepionek. Dochodzą do tego wypowiedzi specjalistów na temat toczenia układowego, leczenia zespołu antyfosfolipidowego, ciąży u kobiet z dolegliwościami reumatycznymi, miopatii zapalnych, zapaleń naczyń, fibromialgi, dny moczanowej, twardziny układowej, zespołu suchości itd. Jednocześnie w międzyczasie będzie okazja do dyskusji i zadawania pytań.

Żeby wziąć udział w konferencji, należy zarejestrować się na wydarzenie za pośrednictwem wydawnictwa Termedia.